SHARE
Apple cập nhật AirPort Utility cho Mac và Windows
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Chia sẻ

Airport Utility

Hôm nay, Apple đưa ra gói cập nhật cho tiện ích AirPort Utility đi kèm theo Mac và cho Windows. Phiên câp nhật lần này là AirPort Utility 5.5.2 chủ yếu là sửa các lỗi và cải tiến chức năng bên trong ứng dụng. Cụ thể:

  • Sửa lỗi gây hiển thị thiết lập muc DHCP
  • Ứng dụng treo và thoát ra ngoài khi được chạy tự động.
  • Ngăn ngừa đánh cắp mật khẩu được lưu ở Keychain khi tên mạng thay đổi ở băng tần mạng 5Ghz.

Cập nhật lên AirPort Utility 5.5.2 đòi hỏi Mac OS X 10.5.6 và có dung lượng 12.3 MB.
Bạn có thể câp nhật trực tiếp từ Software Update… hoặc trực tiếp từ website.
Download cho Mac và Windows.

Nhấn like để chia sẻ
Chia sẻ

Bookmark and Share